Åtvidabergs kommun

Rekordbokslut för kommunen

-Medarbetare och medborgare kan känna sig stolta över att det har gått så bra, säger Stefan Nilsson, kommunens ekonomichef. Med ett överskott på 33 miljoner kronor för verksamhetsåret 2009 har Åtvidabergs kommun ett bättre läge än många andra kommuner att klara de tuffa åren som kommer 2011-2012.

Resultatet placerar Åtvidabergs kommun på en 14:e plats bland landets kommuner sett till antal kronor per invånare.
Att verksamhetsåret 2009 gick så bra beror på "många bäckar små", enligt Stefan Nilsson. De flesta verksamheter har gått plus jämfört med budget och kulturen i organisationen har satt sig att hela tiden vara effektiv och försiktig med kostnaderna. Han ger bilden av kommunen jämfört med en stor båt.
- Det är som att sätta fart på ett stort tankfartyg. När man väl fått upp farten på båten så finns kraften och det rullar på.
 
Har kommunen fått ordning på sin ekonomi nu?
- Sett ur ett kort perspektiv så är vi duktiga på budgetdisciplin och effektiviseringar i verksamheterna för att få goda resultat. Det innebär inte sämre kvalitet utan vi har fortfarande bra kvalitet på arbetet i verksamheterna och vi är bemannade som en genomsnittskommun. Sett ur ett längre perspektiv så är vi mitt inne i vår plan att amortera bort lånen och få ordning på balansräkningen. Det kräver fortsatt goda resultat under ungefär sju år till. En målsättning är att Åtvidabergs kommun ska ha ekonomi som en genomsnittskommun. God ekonomi idag innebär bättre förutsättningar i framtiden. Det vi jobbar på idag, som vi blir bättre och bättre på är hur vi hanterar våra investeringar.
 
Vad kommer överskottet att användas till?
- Vi har hög belåning i kommunen så vi måste fortsätta att lösa och amortera bort lånen. Vi har också investeringsbehov inom bland annat äldreomsorgens fastigheter och vi har behov av att ha en buffert inför kommande två år som kommer att bli tuffa för Sveriges kommuner. I framtiden har vi också stora pensionsutbetalningar som successivt kommer att öka från 2015. Därför måste vi lösa lån så fort som möjligt så att kommunen även i framtiden kan erbjuda fortsatt bra kommunal service, säger Stefan Nilsson.

De tuffa år som väntar 2011-2012 beror på låg skatteunderlagstillväxt som följd av den djupa lågkonjunkturen.
 
Hur går det i år, 2010?
- Det kommer att gå bra. Vi har en ny vision och prognosen indikerar bättre resultat än budgeterade fem miljoner kronor tack vare bland annat det tillfälliga konjunkturstödet till kommunerna.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-04-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se