Åtvidabergs kommun

Rekordbokslut för Åtvidabergs kommun

Åtvidabergs kommun fick ett överskott på 31 miljoner kronor för verksamhetsåret 2008.  Enligt kommunens ekonomichef, Stefan Nilsson, är det som skiljer 2008 från tidigare år att samtliga förvaltningar har ett bättre resultat än budget.

- Det är ett jättebra resultat! Det är tredje året vi levererar resultat i nivå med de finansiella målen på 20 miljoner kronor, säger Stefan Nilsson.
 
Kommunalråden Lennart Haraldsson (S) och Sverre Moum (M) är stolta över det goda resultatet.
Båda partierna gick till val 2006 på att genomföra en ekonomisk sanering och i den majoritet som bildades efter valet satsade man hårt på organisation och ledarskap. Både den politiska och förvaltningsmässiga organisationen strukturerades för att så effektivt som möjligt kunna uppfylla vallöftena. Det fanns stora skulder i kommunen och det såg dystert ut ekonomiskt. Kommunfullmäktige bestämde därför att resultatet skulle vara plus 20 miljoner kronor per år för att på sikt kunna lösa kommunens skulder.

- Kommunen har mycket lån sedan tidigare år vilket gör att man har stora räntekostnader. Enda sättet att komma tillrätta med detta är att amortera bort lånen och det är ett långsiktigt arbete. Vi räknade ut att med 20 miljoner kronor i resultat varje år så tar det 8-10 år att få en normal nivå på lån och räntekostnader, säger Stefan Nilsson.

De resterande 11 miljonerna av överskottet 2008 kommer att gå in i kommunens balansräkning och mildrar därmed årets resultatkrav. Med det goda resultatet 2008 räcker det om kommunen når 9 miljoner kronor i resultat 2009. 

Enligt Stefan Nilsson så kommer kommunen i år att fokusera på att hålla budgeten.
- Det tror jag vi kommer att klara. Med nuvarande skatteintäktsprognos tror jag vi kommer få ett resultat i närheten av budgeterat resultat, säger kommunens ekonomichef Stefan Nilsson.
 
Tack vare åtstramningar i högkonjunkturen kan nu Åtvidabergs kommun slippa göra stora besparingar i lågkonjunkturen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-07-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se