Åtvidabergs kommun

Region Östergötland och kommunerna bildar nytt samarbetsforum

En åldrande befolkning, ökande psykisk ohälsa bland unga och ojämlikhet i vården är några områden där olika samhällsaktörer i länet behöver ta ett samlat grepp. Region Östergötland och länets kommuner har startat ett nytt samråd som ska arbeta med olika utmaningar som hälso- och sjukvården och omsorgen står inför. En handlingsplan ska vara klar till sommaren.

– Utgångspunkten är de utmaningar som hälso- och sjukvården och omsorgen i länet står inför och som vi måste ta ett gemensamt ansvar för. Det går inte att var och en bara gör sitt, utan här vi måste samverka för att nå resultat, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S) som är ordförande i det nya sakområdessamrådet vård och omsorg.

Samrådet består av representanter från Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och socialnämndens ordförande eller motsvarande i länets tretton kommuner. En tjänstemannastab med bland andra kommunernas socialchefer, närsjukvårdsdirektörerna i de tre länsdelarna och hälso- och sjukvårdsdirektören är kopplad till samrådet.

Underlag från Östgötakommissionen för folkhälsa är en viktig utgångspunkt för samrådet. Torbjörn Holmqvist nämner tre utmaningar som rådet kommer att arbeta med. En utmaning handlar om en allt större andel äldre i behov av vård och omsorg. En annan om den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Ett tredje prioriterat område är att motverka ojämlikhet i vården och främja en bättre hälsa i socioekonomiskt utsatta områden.

– Vi ska ha ett tydligt befolkningsperspektiv i vårt arbete. Vi ser alla att det finns saker i samhället som inte är okej. Ett första steg är att skapa en gemensam lägesbild. Vi är tretton kommuner med en stor spännvidd men med samma behov av att samverka, och vi behöver nog förtydliga både likheter och skillnader mellan oss, förklarar Eva Lindh (S), socialnämndens ordförande i Linköpings kommun och 1:e vice ordförande i sakområdessamrådet.

Rådet kommer under våren att ta fram en arbetsplan över konkreta områden och insatser som ska göras.

– Arbetet med att förbereda hemsjukvårdsreformen inför 2014 är ett gott exempel på hur vi kan samarbeta, säger Torbjörn Holmqvist. Där samlades vi och arbetade fram en gemensam överenskommelse. Det är så vi måste göra framöver också.


Läs mer på Region Östergötlands hemsida

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-02-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se