Åtvidabergs kommun

Projektpengar till hedersrelaterat våld

Åtvidabergs kommun har fått sammanlagt 215 000 kronor från Brottsförebyggande rådet, BRÅ och länsstyrelsen för att jobba med frågor kring hedersrelaterat våld. Syftet är att öka kunskapen hos barn och vuxna om vilka rättigheter man har och var man kan få hjälp och stöd.

Ulla Salmela-Trosell, chef IFO och Camilla Forsberg, projektledare

Ulla Salmela-Trosell, chef IFO och Camilla Forsberg, projektledare

Hedersrelaterat våld är en fråga som kommer i fokus då och då i Sverige där både socialförvaltning, skola och andra myndigheter uttrycker att man har bristfälliga kunskaper.
                            
-Vi kom i kontakt med frågan för en tid sedan och kände att vi behövde mer kunskap för att kunna jobba mer med frågorna kring hedersrelaterat våld. Vi sökte då pengar från BRÅ och länsstyrelsen för att kunna starta ett projekt med fokus på hedersrelaterat våld, säger Ulla Salmela-Trosell, chef för individ- och familjeomsorgen i Åtvidabergs kommun.
 
I projektet kommer både skolan, socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten (AME) och polisen att samverka. Främst kommer man att satsa på en gemensam utbildning för personal och dra upp riktlinjer för hur man ska agera när man ställs inför problematiken kring hedersrelaterat våld. Men insatsen på skolorna är också mycket viktig.
- Vi kommer att göra skolbesök och vara ute och prata, spela teater och visa film på temat rättigheter. Vi kommer ha utställning i korridoren om våld, förtryck, kränkningar, lag och rättigheter och även erbjuda oss att få vara med i klassrummet och ha värderingsövningar, säger projektledare Camilla Forsberg.
 
Projektet pågår under ett år och under den tiden gäller det också att hitta riktlinjer för hur arbetet ska fortsätta efter projekttidens slut. 
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-12-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se