Åtvidabergs kommun

Projektarbete för en energieffektiv kommun

Studenter vid Energi, miljö och managementprogrammet vid Linköpings universitet har på konsultuppdrag tagit fram arbetsmetoder för att underlätta arbetet med att energieffektivisera kommunens verksamheter och fastigheter. Resultatet kommer vara vägledande för renoveringar som pågår av bland annat Företagspark Facetten.

Facetten, Åtvidaberg.

Facetten, Åtvidaberg. Foto: Joakim Svensson

Renoveringar av Företagspark Facetten pågår kontinuerligt. Den över hundra år gamla fastigheten som sänder ett signalspråk av kulturarv och gammal företagsanda ligger i de industrihistoriska kvarteren i Åtvidaberg. Här finns en rad olika företag i en spännande historisk miljö.

På uppdrag av kommunen har sex stycken studenter i ett kandidatprojekt genomfört en energikartläggning över delar av energianvändningen och gett förslag på åtgärder för fastigheten Facetten. I uppdraget ingick även att ta fram mallar som beskriver vad kommunen bör tänka på för att spara energi i fastigheter och kontorslokaler när man exempelvis genomför renoveringar.

Några av åtgärdsförslagen som nämns är att byta ut äldre fönster i fastigheten, tilläggsisolera tak, byta till mer energisnåla lysrör och gå igenom kompressorsanläggningen för att hitta och täta läckor. Dessutom föreslås att optimera drifttiden för kompressorer och undersöka alternativ till tryckluft.

Foto: Joakim Svensson

-Det egna beteendet kan också spara 20 procent av energianvändningen genom att vi till exempel släcker i kontorsrummet när vi inte är där, att vi drar ur mobilsladden och stänger av datorn när vi går hem, säger Joakim Svensson, energistrateg i kommunen.

Resultatet kommer vara vägledande för renoveringar som kommunen gör av fastigheter och lokaler i de olika verksamheterna. Projektet har koppling till faktorn ”en energieffektiv och fossilfri kommun” i kommunens hållbarhetsprogram.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-04-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se