Åtvidabergs kommun

Programmering ny profil på Alléskolan

Elever i årskurs 8 har sedan i höstas möjlighet att genom elevens val lära sig datorprogrammering i skolan. Syftet är att eleverna ska förstå sig på tekniken som vi har runt omkring oss i samhället.

-Syftet är inte att skapa programmerare utan det viktigaste är att eleverna förstår hur en dator fungerar, säger Jens Laurell, svenska- och engelskalärare på Alléskolan, som tillsammans med Mattias Rydberg undervisar eleverna i programmering.
-Det handlar främst om problemlösning och logiskt tänkande och då är programmering ett verktyg för det.

Jens och Mattias berättar att de upplevt ett behov från eleverna av att förstå hur den teknik som finns omkring oss i samhället fungerar. Då programmering inte är något ämne i kursplanen i Sverige, så valde man att låta programmering ingå i elevens val en dag i veckan. I programmeringsprofilen är litteraturen på engelska och allt som eleverna ska skriva sker också på engelska. Det gör att elevens kunskaper i det engelska språket kan bedömas samtidigt.

Våga göra fel
Programmen som eleverna jobbar i är främst Scratch och Phyton. Eleverna får lära sig göra appar, skapa egna bloggar och programmera robotar som ska styras till att utföra olika uppgifter.
-Tanken är att alla ska våga prova. Ibland blir det fel men meningen är att man ska lära sig av sina misstag. Det handlar om att bli bättre på att lösa problem, förklarar Jens.

Provår
Programmeringsprofilen är ny på skolan men kommer efter det här läsåret att utvärderas och eventuellt integreras i andra ämnen så småningom. Tanken är också att jobba entreprenöriellt med eleverna genom att samarbeta med något lokalt företag. Därmed ser eleverna konkret vilken nytta de har av sina kunskaper.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-10-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se