Åtvidabergs kommun

Problem med oklippta och stora häckar i samhället

Sikten på gator och i korsningar har stor betydelse för säker trafik på våra bostadsgator. Både i Åtvidaberg och övriga orter i kommunen finns just nu problem med häckar som både är för höga och för vida vilket gör att sikten skyms och människor riskerar att skadas. Enligt plan- och bygglagen har tomtägare ansvar för att hålla sina växter inom angivna mått.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Enkla åtgärder kan förhindra olyckor och rädda liv. Som tomtägare har du ansvar för hålla din tomt i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas och att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Här på hemsidan kan du få tips och råd hur du bör tänka som tomtägare om du t ex har utfart mot gata, hörntomt eller tomt intill gata och vilka mått som gäller.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-09-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se