Åtvidabergs kommun

Problem med hjortar

Hjortarna är ett trevligt inslag i miljön kring orterna i Åtvidabergs kommun men antalet hjortar medför problem, inte bara förstörelse i villaträdgårdar utan de utgör även en trafikfara.

- Vi vet om problematiken, det kommer in många samtal som gäller hjortar, säger miljöchef Per Linnér. Vår ambition är inte att få bort alla hjortar, de kommer alltid att komma in i samhället, men vi måste vidta åtgärder och kommer att fortsätta arbetet med att minska populationen.
- Det bästa man kan göra för att slippa få in hjortarna i samhället och i trädgården är att plocka bort all fallfrukt och vintertid se till så att till exempel fågelmatning sker så att inte hjortarna kommer åt maten. Att utfordra hjortarna i bebyggelse är ingen bra lösning eftersom de vänjer sig vid att vara där.
 
För att skydda trädgårdsodlingar kan ett väl anpassat stängsel vara en lösning men innan man beslutar sig för en staketlösning så bör man först ta kontakt med någon kunnig person då en felaktig konstruktion kan vara både ineffektiv och ge upphov till skada för hjortarna.
 
Mer information om hjortar och förebyggande åtgärder
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-10-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se