Åtvidabergs kommun

Prioriteringar i hemtjänsten under kommande veckor

På grund av ett snabbt ökande omvårdnadsbehov, kan vissa prioriteringar i utförandet av insatser inom hemtjänsten behöva göras under veckorna före, under och efter jul och nyårshelgerna.

Sista månaden har beviljade insatser inom hemtjänsten ökat, antalet ärenden på landsbygden har ökat och behovet av dubbelbemanningar har också ökat. Extra vikarier har tagits in men personalstyrkan räcker inte till just nu, varför vissa prioriteringar i utförandet av insatser i hemtjänsten behöver göras under en kortare period. Prioriteringen av insatser gäller mellan klockan 10-16 på dagarna. Övrig tid sker insatser som vanligt. Larm garanteras alltid.

Mellan klockan 10 och 16 på dagarna prioriteras och garanteras den personliga omvårdnaden och den dagliga livsföringen, såsom exempelvis hjälp med mat och hygien och överlämnande av läkemedel. Övriga insatser mellan klockan 10-16 under den här perioden tas inte automatiskt bort, men kan komma att begränsas. Det gäller insatser såsom städning, promenader, ledsagning och social samvaro samt tillsynsbesök som kan ersättas med telefonkontakt.

-Den här åtgärden gör vi för att säkerställa god omvårdnad och att människor med störst behov prioriteras, säger Sofia Sjöholm, en av enhetscheferna för hemtjänsten i Åtvidabergs kommun. Vi ser också över hur vi ska jobba i framtiden för att möta de ökade behoven som uppstått på kort tid inom hemtjänsten. På lång sikt kommer det blir bra, men nu behöver vi lösa det akuta läget som uppstått.

De människor som har hemtjänst kommer att informeras under dagen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-12-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se