Åtvidabergs kommun

Politikernas tack för medverkande i visionsarbetet

Grundmaterialet till vår vision är nu framtaget och arbetet har fått det gensvar som vi hade hoppats på och det ska ni alla ha ett stort tack för.

Arbetet startade redan under 2008 med Arena för tillväxt och de olika fokusgrupperna och har sedan under 2009 fortsatt med möten med olika medborgargrupper.
Det känns nu mycket inspirerande och ansvarsfullt att fastställa en vision för vår kommun. Visionen ska visa vad vi vill med kommunen på längre sikt och ska vara ett hjälpmedel för att styra kommunens verksamheter.

Tack för er medverkan och era synpunkter!

Lennart Haraldsson (S)   Sverre Moum (M)  Sören Söderström (C)

Vill du läsa mer om visionsarbetet klicka här

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se