Åtvidabergs kommun

Planer på nytt kulturcentrum

Kommunen har planer på att göra om ÅSSA-områdets gamla industrimiljö till ett nytt kulturcentrum. Förslaget innebär att museer, bibliotek och andra kulturverksamheter samlas i ÅSSA-huset. Tanken är att skapa en plats för teater, musik, hantverk och olika hobbies som kan tilltala både ung som gammal.

Idéskiss nytt kulturcentrum

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för att bygga om den före detta industribyggnaden, det så kallade ÅSSA-huset på Bryggaregatan, till att fungera som en byggnad för olika kulturella aktiviteter. Byggnaden omfattar cirka 6 000 m2.
Byggnaden, eller delar av den, är tänkt att vara klar till 2013, samma år som Åtvidaberg firar 600 år.
 
Vill du vara med och påverka?
Inga slutliga beslut är tagna om byggnaden, vad den ska inrymma eller hur den ska disponeras. Under projektets gång kommer alla Åtvidabergsbor att få möjlighet att vara med och påverka hur huset ska användas. Genom så kallade fokusgrupper kommer medborgardialoger att hållas. Fokusgrupperna kommer vara indelade i olika ålderskategorier, från 16 år och uppåt, där man under vecka 19 eller 20 träffas ett par timmar för att ta fram bra idéer. Om du vill medverka i en fokusgrupp kan du anmäla dig via kommunens hemsida. Sista anmälningsdag är den 2 maj.
 
Hearing med idéskiss
Åtvidabergs kommun bjuder också in alla Åtvidabergsbor till en så kallad hearing, onsdagen den 27 april, klockan 18.30 på Mässen. Då kommer bland annat kommunens fastighetschef, Gunilla Billing och kultur- och fritidschef Ella Fronczak att berätta om tankarna kring det nya kulturcentrumet samt visa idéskisser över området.
 
Idéskiss nytt kulturcentrumPDF
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-04-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se