Åtvidabergs kommun

Planerat ledningsarbete - Åtvidabergs Vatten AB informerar

Åtvidabergs Vatten AB ska utföra ett ledningsarbete i kommunens dricksvattennät som kommer att påverka vattenleveransen i främst samhällets södra delar.

Förberedande arbete med viss trafikomläggning på Bruksgatan påbörjas under måndagen den 4/12.

Ledningsarbetet kommer att utföras på natten mellan den 5/12 och den 6/12, med start kl. 21:00 den 5/12.

Arbetet kommer påverka vattentryck och flöde samt eventuellt ge upphov till missfärgningar.

Kontaktpersoner:

Thomas Blückert, Åtvidabergs Vatten AB, tel. 070-389 88 55

Jonny Träff, Åtvidabergs Vatten AB, tel. 0120-831 75

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-12-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se