Åtvidabergs kommun

Övertagandet av hemsjukvården har fungerat bra

I måndags tog kommunerna över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. I Åtvidabergs kommun gick övergången bra och personalen ser redan fördelarna med det nya arbetssättet som gynnar patienterna.

-Det känns skönt att allt har gått så bra, säger en glad Ida Bergström, enhetschef för vård- och rehabteam i Åtvidabergs kommun samt lokal projektledare för hemsjukvårdsreformen, och fortsätter.

- Vi var väl förberedda och hade verkligen nytta av de förberedelser vi gjort. Vi har redan kommit igång med teamträffar med rehabpersonal, biståndshandläggare och personal inom hemtjänsten och hemsjukvården, och det upplevs väldigt positivt bland all personal i de olika yrkeskategorierna. För rehabpersonalen är det till exempel nytt att åka hem till patienten, men de tycker det är jätteroligt. Telefontiderna som har upprättats fungerar också bra.

- Reformens syfte är att få större kontinuitet och bättre helhetsbild av patientens behov och yrkesgrupperna ser redan vinsten och fördelarna med det nya arbetssättet. Målet är bland annat att förebygga ohälsa, förhindra återinläggningar och på ett bättre sätt kunna förbereda i hemmet efter patientens hemkomst från sjukhuset. Det har funnits samverkan innan men nu, under samma huvudman, kommer den förbättras. 

Vilka frågor har ni fått de första dagarna?
-Det är främst frågor som rör taxan, den kostnad som kommunen tar för hemsjukvården. För de som kommer upp i maxbeloppet i hemtjänsttaxan så kostar inte hemsjukvården någonting. Men för somliga, som inte har hemtjänst, kan det bli en ökad kostnad. Det här gäller för alla kommuner i Östergötland. 

Vad händer nu?
-
Arbetet med att införa hemsjukvården tryggt och smidigt fortsätter. Nu jobbar vi vidare med strukturen för det nya arbetssättet och utvecklar också det vi startat upp, säger Ida Bergström.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-01-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se