Åtvidabergs kommun

Otjänligt dricksvatten i Falerum

Fram till dess att en permanent och godtagbar lösning på dricksvattenfrågan i Falerum finns rekommenderas de som får sitt kranvatten från Falerums vattenförening att koka sitt dricksvatten.

Kranvatten distribuerat av Falerums vattenförening är otjänligt som dricksvatten.
Föreningen tog prov på vattnet 2008-06-03. Proven fick bedömningen otjänligt.
Sedan dess har Falerums vattenförening inte tagit några prov på kranvattnet.
 
Fram till dess att en permanent och godtagbar lösning på dricksvattenfrågan i  Falerum finns rekommenderas de som får sitt kranvatten från Falerums vattenförening att koka sitt dricksvatten
 
  • Koka upp allt vatten som används till dryck och matlagning. Vattnet behöver inte koka en viss tid efter uppkok, utan det räcker enbart med att koka upp.
  • Om vattnet kokar upp i samband med att maten tillagas behöver vattnet inte kokas i förväg.
  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt.

Att koka upp vattnet räcker för att döda alla de bakterier, virus och parasitära protozoer (t.ex. Giardia och Cryptosporidium) som vi tar hänsyn till.
 
TJÄNLIGT DRICKSVATTEN FRÅN TANK FINNS ATT HÄMTA PÅ FÖLJANDE PLATS: Skolgården i Falerum

Falerums vattenförening har gett Åtvidabergs Infrastruktur AB i uppdrag att köra ut tjänligt dricksvatten till Falerum. En dricksvattentank finns på skolgården i Falerum.

Bygg- och miljökontoret

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-09-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se