Åtvidabergs kommun

Öppet hus för frågor om ortsutveckling

Som ett led i projektet ”Åtvidaberg satsar” har du möjlighet att träffa kommunens tjänstemän för att ställa frågor och komma med idéer kring ortsutveckling, som rör infrastruktur, boende, kommunikationer, turism och liknande frågor. Från och med den 6 mars och sedan varje torsdag under våren hålls öppet hus klockan 16-17.30 i lokalen Brandvakten vid Gamla torget, där du träffar sakkunnig personal.

-Vi ser fram emot att träffa invånarna i kommunen för att diskutera tankar och idéer som rör ortsutveckling och Åtvidabergs framtid, säger kommunchef Kerstin Skarin, som är en av de som kommer att finnas på plats i Brandvakten under våren.

I projektet ”Åtvidaberg satsar” finns både företagare, näringslivsrepresentanter, kommuninvånare och kommunala tjänstemän representerade för att jobbar fram grunden för en utveckling av Åtvidaberg. Projektet är nystartat och pågår under två år.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-02-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se