Åtvidabergs kommun

Öppen föreläsning om psykisk ohälsa

På temat: Som anhörig krossar jag fördomar föreläser Gunnel Bonthron, seniorambassadör på Riksförbundet Hjärnkoll, onsdagen den 9 december klockan 17.00 i Fullmäktigesalen, Gamla kommunhuset.

Prisbelönat arbete
Föreläsningen är ett pris som ett sjukskötersketeam inom äldreomsorgen i Åtvidabergs kommun belönats med för sitt arbete med psykisk ohälsa bland äldre. Insatser som de gjort för både personal och patienter har lett till bättre kvalitet på vården. Läs mer om utmärkelsen här.

Brukarråd – vad är det?
Brukarrådet vänder sig i första hand till personer med funktionsnedsättning samt till anhöriga och gode män. Syftet med rådet är att ge möjlighet till dialog och inflytande i viktiga frågor. Brukarrådet vill även bjuda in allmänheten för att uppmärksamma och sprida kunskap kring funktionsnedsättningar. I samband med träffarna är olika intresseföreningar inbjudna, den här gången kommer en seniorambassadör från Hjärnkoll. Läs mer om Hjärnkoll här.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-11-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se