Åtvidabergs kommun

Omorganisation inom vård- och omsorgsförvaltningen

Inför övertagandet av hemsjukvården från landstinget vid årsskiftet samt att kommunen tagit över Björkbackens hemtjänst och särskilt boende från vårdbolaget Carema, så behöver en omorganisation göras för att renodla verksamheterna inom vård och omsorg. Det innebär att fyra verksamhetsområden nu blir tre.

De tidigare verksamhetsområdena inom vård- och omsorgsförvaltningen;särskilt boende, hemtjänst/korttidsverksamhet, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg (IFO) förändras under hösten. I den nya organisationen kommer det i stället att finnas tre områden; äldreomsorg, IFO samt handikappomsorg och service. Förändringarna sker succesivt från oktober fram till årsskiftet, då kommunerna i länet tar över hemsjukvården från landstinget.

Bättre demensvård
Förändringarna medför också att demensvården, som tidigare legat under två olika verksamheter med två chefer, nu kommer att ligga under en och samma verksamhet med en chef. Det gör att verksamheten blir mer koncentrerad och att både kompetens och kunskapsspridning kring demensvård ökar.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-09-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se