Åtvidabergs kommun

Omhändertagande av ökat antal asylsökande

Igår hölls ett regionalt samverkansmöte med anledning av den rådande situationen kring ett ökat antal flyktingar som kommer till Sverige, via Danmark och Tyskland. Detta kan innebära att ett större antal flyktingar även kan komma till vårt län och att det därmed kan finnas ett behov av samverkan och samordning.

Migrationsverket har ansvar för att pröva asyl för de flyktingar som kommer till Sverige och ansvarar för att en person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden om han eller hon inte ordnat det själv.
Eftersom tillströmningen av människor nu har ökat rejält så behöver alla hjälpas åt för att försöka lösa situationen att kunna ta emot människorna på ett bra sätt. På gårdagens möte samlades därför länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen, Region Östergötland, Försvarsmakten, Räddningstjänsten Östra Götaland och Polisen och diskuterade hur man skulle kunna lösa situationen och ta hand om ett större antal flyktingar, om det bli aktuellt.
Åtvidabergs kommun och övriga kommuner i länet jobbar nu med frågan i samarbete med regionen.  

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se