Åtvidabergs kommun

Omfattande utredning av Långbrotts- och Facettenområdets utveckling pågår

Många viktiga frågeställningar håller just nu på att utredas för att ge ett bra underlag till beslut om Långbrottsskolans grundskoleverksamhet ska flyttas till Facetten. I juni månad avgörs ärendet om Långbrottsskolans framtida verksamhet.

Viktiga frågor utreds
Eftersom Långbrottsskolan har mycket stora och kostsamma renoveringsbehov och kommunen inom några år kommer att ha vikande elevantal, så pågår en omfattande utredning under våren för att titta på både Långbrottsområdets framtida utveckling och Facettenområdets utveckling, där alternativet om en eventuell permanent flytt av Långbrottsskolans grundskoleverksamhet ingår. Många viktiga frågor, som till exempel säker skolväg, trafiksäkerhet, undervisningslokaler, utomhusmiljö och framtida samhällsplanering med mera, håller nu på att utredas av ett flertal arbetsgrupper innan ett politiskt beslut om Långbrottsskolan ska flyttas eller inte tas i juni. 
Grundtankarna i utvecklingsarbetet är att hitta ekonomiskt hållbara och långsiktiga lösningar som även medger framtida satsningar, en bra fungerande skolverksamhet och samverkan mellan utbildning, kultur och företagsamhet.
 
Avrapportering
Arbetsgrupperna ger en första avrapportering om hur långt man har kommit i utredningen, till kommunens planerings- och ekonomiutskott i slutet av januari. I mars månad är förhoppningen att så pass mycket information har kommit fram i utredningen så att ett inriktningsbeslut kan tas, innan ärendet om en permanent flytt av grundskolans verksamhet avgörs i juni. Klart är att satsningen på en ny förskola i Långbrottsområdet blir av.
 
Informationsträff
Både politiker och tjänstemän är tacksamma för de synpunkter som kommit in angående en eventuell flytt av skolan. Kommunens politiker kommer att träffa Långbrottsskolans föräldraråd i mitten av februari och även gymnasieskolans elevrepresentanter på Facetten för att ge information om processen som pågår.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-01-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se