Åtvidabergs kommun

Ombyggnation av Långbrottskolans matsal föreslås

Vård- och omsorgsförvaltningen vill bygga om Långbrottskolans matsal och använda lokalen till verksamheten förlängd skolbarnomsorg och korttidsvistelse för barn och unga enligt lagen om särskilt stöd och service, LSS. Det skulle lösa behovet av en större lokal och en samordnad plats för verksamheterna, som idag är utspridda.

Under 2014 så ökade behovet av insatser för verksamheterna. Det medförde att vård- och omsorgsförvaltningen fick göra en tillfällig lösning genom att hyra extra lokaler. Ingen av dessa lokaler uppfyller verksamhetens behov fullt ut och därför ger nu förvaltningen förslag till en permanent lösning genom att föreslå en ombyggnad av Långbrottsskolans matsal. Fastigheten ägs redan i dag av kommunen.

Långsiktig bra lösning
Matsalen står i dagsläget tom och några andra användningsområden för lokalen finns inte för tillfället. Lokalens storlek och möjligheter skulle passa bra för skolbarnomsorg och korttidsvistelse för barn och unga, men en viss ombyggnation behöver göras för att passa verksamhetens behov fullt ut. De större ytorna skulle ge möjlighet att dela upp verksamheten i två separata delar, en för förlängd skolomsorg och en för korttidsvistelse där barn och ungdomar kan vara ostörda med eget rum de dygn de är där. En annan stor fördel är också att utrymmet gör det möjligt för verksamheterna att vara kvar under samma tak under de perioder behovet ökar.

Förslaget kommer att behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-03-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se