Åtvidabergs kommun

Ökat inflytande och delaktighet när nytt äldreboende byggs

Nästa höst sätts spaden i marken för ett nytt äldreboende i form av kooperativ hyresrätt vid Östergårdsområdet. Syftet med boendeformen är att ge både boende, anhöriga och personal större delaktighet och makt att besluta om boendefrågor, som exempelvis den egna lägenheten, utemiljö och gemensamma utrymmen.

-Vi bygger för framtiden, säger Jeanette Mikkelsen, utvecklingsledare i Åtvidabergs kommun och projektledare för det nya äldreboendet. Det kommer ge ökad livskalitet för de boende när bostadsstandarden höjs rejält och det blir även bättre arbetsmiljö för personalen.
 
Inflyttningsklart våren 2014
Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Riksbyggen. Hela projektet, som består av att renovera hela Östergårdsområdet, där delar av nuvarande Östergården blir kvar, samt att bygga nya bostäder beräknas ta mellan fem och sex år innan det är klart. Nybyggnationen av lägenheterna börjar hösten 2013 och de första kommer att vara klara för inflyttning våren 2014.
 
Samarbete
I projektet ingår tre stycken grupper med vardera olika arbetsuppgifter; en styrgrupp som besår av politiker och representant från Riksbyggen, en projektgrupp med tjänstemän från Åtvidabergs kommun och sakkunnig från Riksbyggen, samt en referensgrupp med representanter från pensionärsföreningen, fackliga organisationer och personal inom äldreomsorgen.
 
Kooperativ hyresförening
I den kooperativa hyresföreningen kommer det finnas en styrelse som ska bestå av boende, anhöriga och personal som tillsammans kan fatta beslut i olika boendefrågor. Förutom att de boende betalar vanliga hyror så tillkommer också en medlemsavgift till föreningen, en engångsumma på 100 kr.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-08-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se