Åtvidabergs kommun

Ohälsotalet sjunker i landet - mest i Kinda och Åtvidaberg

I Åtvidaberg har ohälsotalet minskat med 11.0% procent sedan december 2006. I Kinda är minskningen 11.7%. Detta är toppresultat för landet i sin helhet. Framförallt är det antalet sjukpenningdagar som minskat.

Försäkringskassans mål för 2008 är att få ner ohälsotalet till 37 dagar. Nu närmar man sig målet. Siffran för februari var 37,9 dagar för hela landet. I Åtvidaberg låg vi på 41,8 dagar december 2006. Februari 2008 ligger vi på 37,2. I Kinda är siffrorna 39,2 för 2006 och 34,6 för 2008.
 
Siffrorna anger hur många dagar Försäkringskassan i genomsnitt betalat ut ersättning för sjukfrånvaro under den senaste tolvmåndersperioden.

 I sju kommuner i landet har ohälsotalet sjunkit med 10% eller mer:
Kinda -11,7
Åtvidaberg -11,0
Munkfors -10,8
Storfors -10,8
Kungälv -10,3
Öckerö -10,1
Filipstad -10,0
 
Högst är ohälsotalet i Bergslagskommunen Ljusnarsberg med 72 dagar och lägst i Danderyd där man låg på 18,2 föregående månad.

 Skillnaderna i landet mellan länen är stora, även om de minskar. I Stockholm är ohälsotalet 32,1 jämfört med Jämtlands 47,4.

 Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-04-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se