Åtvidabergs kommun

Ny webbtjänst för hälsoinformation

Vill du veta mer om hälsoläget i Östergötland eller i en kommun i länet? Status Östergötland är en helt ny webbtjänst där vem som helst själv kan ta fram information om hälsa och livsstil i länet.

Med webbtjänsten Status Östergötland kan alla ta fram data om befolkningens hälsa, redovisat på olika sätt och nedbrutet på olika geografiska eller socioekonomiska områden.

Den nya webbtjänsten bygger på data från olika enkätundersökningar och register. All data presenteras på gruppnivå. Dock finns begränsningar i rapporterna eftersom resultatet bara visar hur det ser ut bland dem som har svarat på enkätfrågorna. Det är bra att känna till att om det finns en koppling mellan två värden i enkäterna så betyder inte det att det ena nödvändigtvis orsakar det andra.

Via denna länk kommer du till Status Östergötland

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-02-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se