Åtvidabergs kommun

Nytt vattenverk

För att uppfylla kraven på vattenkvalitet i framtiden och säkra vattenförsörjningen så kommer Åtvidabergs Vatten AB att bygga ett nytt vattenverk. Den gamla anläggningen vid Åtvids-Torp intill sjön Ören är efter många års drift sliten och klarar inte på sikt Livsmedelsverkets krav.

10 000 personer får idag sitt dagliga vatten från Örens vattenverk. Bakteriehalten i både råvattnet och det utgående dricksvattnet är mycket låg idag men anläggningen är i dagsläget sårbar om olyckan skulle vara framme.

Skyddsbarriärer mot eventuell framtida förorening behöver förstärkas. Åtgärder krävs också för att minska halten av naturligt organiskt material, till exempel ämnen som finns i naturen efter nedbrytning av växtdelar.
Målsättningen är också att minska vattnets egenskaper att lösa ut koppar ur rör och andra fastighetsinstallationer. Kopparn hamnar nu i avloppsreningsverkets slam och begränsar möjligheten att återanvända växtnäringen i slammet.

Ett nytt vattenverk kommer att byggas vid Fågelsångens industriområde i Åtvidaberg, men råvattnet kommer även i fortsättningen att tas från grundvattenbrunnarna intill Ören. I det nya Åtvidabergs vattenverk kommer det att finnas modern teknisk utrustning som både förbättrar reningsprocessen och vattenkvaliteten samt även ger bättre skydd mot eventuella föroreningar. Dessutom kommer ett nytt vattenskyddsområde kring vattentäkten vid Ören att säkras för framtiden.
 
Byggstarten av reningsverket är beräknad till slutet av maj 2009. Den nya anläggningen kommer att kosta 35 miljoner kronor.

För att läsa mer om kommunens vattenverk och vattenkvalitet klicka här.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se