Åtvidabergs kommun

Nytt utskott och ny förvaltning bildas

För att underlätta och renodla arbetsuppgifterna så delas kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen upp i två olika förvaltningar. Frågor som rör kommunens fastigheter blir fristående och ligger i framtiden under en ny, egen förvaltning och ett nytt utskott.

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar idag många olika och stora verksamhetsområden; kultur och fritid, samhällsplanering och kommunikationer, fastigheter och marknadsföring samt byggkontor. För att både politiker och tjänstemän ska kunna fokusera bättre på de olika områdena kommer fastighetsfrågorna, som är ett stort område, att lyftas ut och ett fastighetsutskott att bildas. Det medför att nuvarande kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen delas och två separata förvaltningar bildas, en samhällsbyggnadsförvaltning och en fastighetsförvaltning.

Nya chefer 
Fastighetsutskottet kommer bestå av fem ledamöter som har politiskt ansvar för kommunens fastigheter.
Chef för den nyinrättade fastighetsförvaltningen blir Gunilla Billing och för samhällsbyggnadsförvaltningen Raymond van der Heijden. Båda tillträder den 1 september.

 
Information om hur den politiska organisationen i Åtvidaberg är utformad samt hur de olika förvaltningarna är organiserade.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-08-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se