Åtvidabergs kommun

Nytt projekt ska minska utanförskap

En samverkansmodell med barn och unga i fokus väntas leda till att fler elever blir behöriga till gymnasieskolan, och att risken för utanförskap i framtiden minskar. Projektet startar i höst och kommer att pågå i drygt tre år.

Kinda och Åtvidabergs kommun har tillsammans fått drygt 11 miljoner kronor av Samordningsförbundet Centrala Östergötland till projektet ”Samma koll”. Skolan och socialtjänsten inom respektive kommun ska samverka tillsammans med Region Östergötland och skapa en ny modell, där rutiner ska införas för att tidigt kunna fånga upp barn och unga som har stora svårigheter i skolan. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer vara delaktiga i utbildnings- och informationsinsatser.

-Vi ser i båda kommunerna att det är fler idag än tidigare som inte klarar av att nå målen i skolan. Det är också svårare att komma ut i arbetslivet eller läsa vidare om du inte har en gymnasieutbildning. I intervjustudier med unga vuxna som hamnat i den här situationen så framkommer att de flesta har haft kontakt med till exempel socialtjänsten tidigt i livet, eller haft stora svårigheter i skolan. Vi borde ha fångat upp dem tidigare, redan i grundskolan och gjort insatser redan då, säger Åsa Strömberg, rektor på Alléskolan i Åtvidabergs kommun och projektledare för ”Samma koll” . Hon fortsätter:
-Vi måste tänka nytt för att försöka få fler att nå målen i skolan. Vi behöver nya rutiner och strukturer.

Skolan en viktig plats
Målet med projektet är att ta fram en ny modell för samverkan mellan skola, socialtjänst och regionen som riktar sig till barn och unga i årskurs 4 till 9 som löper risk för utanförskap i framtiden.

-I den här åldern är skolan en mycket viktig plats. Det är där de tillbringar en stor del av sin vakna tid och där deras självständiga sociala kontakter knyts. Skolan fyller en viktig roll både utifrån att eleverna ska nå kursmålen och utifrån att de ska lära sig socialt samspel. Det är därför naturligt att använda skolan som plats för arbetet med att förebygga utanförskap, säger Åsa.

Syftet med modellen är att genom att utveckla rutiner för samverkan och uppföljning och kunna sätta in insatser tidigt, öka antalet elever som lyckas i skolan och blir behöriga till gymnasiet. På så sätt minskar risken för utanförskap.

Fördelar med samverkan
Kinda kommun var intresserade av att vara med i projektet och kommunerna gör det här tillsammans, med gemensam projektledning men med kommunvisa projektgrupper. Att driva det parallellt i både Åtvidaberg och Kinda ger projektet möjlighet att jämföra likheter och skillnader. Likaså att bygga liknande strukturer på båda platserna. Strukturerna blir starkare och tydligare kopplade till funktion och organisation och inte till person, förklarar Åsa Strömberg.

För pengarna som kommunerna har tilldelats kommer man i respektive kommun att anställa en socionom, en arbetsterapeut och en psykolog. En del av pengarna kommer även gå till fortbildning av personal.


Samordningsförbunden i Östergötland

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-06-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se