Åtvidabergs kommun

Nytt kulturcentrum - informationsmöte den 27 april

Åtvidabergs kommun har planer på att göra om ÅSSA-områdets gamla industrimiljö till ett nytt kulturcentrum. Under ett informationsmöte den 27 april klockan 18.30 på Mässen kommer kommunens fastighetschef Gunilla Billing och kultur- och fritidschef Ella Fronczak att berätta om tankarna kring det nya kulturcentrumet samt visa idéskisser över området. Alla Åtvidabergsbor är välkomna!

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för att bygga om den före detta industribyggnaden, det så kallade ÅSSA-huset på Bryggaregatan, till att fungera som en byggnad för olika kulturella aktiviteter. Byggnaden omfattar cirka 6 000 m2.
Byggnaden, eller delar av den, är tänkt att vara klar till 2013, samma år som Åtvidaberg firar 600 år.
 
Vill du vara med och påverka?
Inga slutliga beslut är tagna om byggnaden, vad den ska inrymma eller hur den ska disponeras. Under projektets gång kommer alla Åtvidabergsbor att få möjlighet att vara med och påverka hur huset ska användas. Genom så kallade fokusgrupper kommer medborgardialoger att hållas. Fokusgrupperna kommer vara indelade i olika ålderskategorier, från 16 år och uppåt, där man under vecka 19 eller 20 träffas ett par timmar för att ta fram bra idéer. Om du vill medverka i en fokusgrupp kan du anmäla dig via kommunens hemsida. Sista anmälningsdag är den 8 maj.
 
Informationsmöte
Åtvidabergs kommun bjuder in alla Åtvidabergsbor till ett informationsmöte, där idéer och skisser över ett tänkt nytt kulturcentrum kommer att visas onsdagen den 27 april klockan 18.30 på Mässen.

Idéskiss nytt kulturcentrumPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-04-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se