Åtvidabergs kommun

Ny trygghets- och säkerhetssamordnare i kommunen

Sarah Andersson är kommunens nya trygghets- och säkerhetssamordnare. Funktionen är ny och Sarah kommer jobba med kommunens beredskaps- och säkerhetsarbete och se till så att kommunen är väl förberedd i händelse av större elavbrott, snöoväder, översvämning och liknande händelser.

Sarah Andersson

-Det är intressanta och viktiga frågor att jobba med som berör samhället och medborgarna, säger Sarah. Många tar för givet att det finns till exempel vatten i kranen och att elen fungerar, men så är det inte alltid. Yttre faktorer kan leda till att viktiga samhällsfunktioner sätts ur spel och då få allvarliga konsekvenser. Kommuner måste därför ha en beredskap för att hantera detta.

Tjänsten delas med Valdemarsviks kommun och innebär att Sarah kommer jobba tre dagar i Åtvidaberg och två dagar i Valdemarsvik. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att genomföra riskanalyser. Enligt lag ska kommuner kartlägga risker och hot inom kommunens geografiska område. Sarah kommer också att ingå i olika nätverk, bland annat på regional nivå där man arbetar utifrån ett regionalt perspektiv för att öka förmågan att hantera allvarliga händelser, samt hur beredskap och samverkan mellan aktörer ska fungera. Närmast kommer Sarah från ett privat konsultföretag där hon arbetat med krisberedskap.

-Det är första gången jag jobbar i en kommun så det är en utmaning och ska bli extra roligt och spännande.

Sarah kommer vara en länk mellan kommunen och räddningstjänstförbundet men även mot andra externa aktörer såsom andra offentliga myndigheter och länsstyrelsen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-01-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se