Åtvidabergs kommun

Ny parkering vid turistbyrån

För att underlätta besök till turistbyrån anläggs just nu en parkering i anslutning till turistbyrån i Åtvidabergs centrum. Parkeringen kommer kunna nyttjas av såväl personbilar som turistbussar och husvagnar.

- I och med att vi anlägger den nya parkeringen kommer turistbussar och husvagnar ha lättare att komma till turistbyrån. Det underlättar för våra besökare som på ett enkelt sätt vill kunna svänga förbi turistbyrån och få svar på frågor, säger Mikael Henriksson, chef för enheten samhällsbyggnad och kommunikationer. Vi passar också på att snygga till platsen med gräs och planteringar.

Grusområdet intill turistbyrån blir parkering.

Parkeringen beräknas bli färdigställd under sommaren. Infart till parkeringen blir via Eksågsvägen.

Foto: Madeleine Askelöf

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-07-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se