Åtvidabergs kommun

Ny mellanstadierektor på Alléskolan

Kristin Kronander heter nya rektorn för årskurs 4-6 på Alléskolan. Kristin började sin nya tjänst i samband med höstterminens start i mitten av augusti. Att ha lusten att lära är nyckeln till att klara sig bra genom hela skolgången tror Kristin.

Kristin Kronander

Kristin Kronander kommer från Skåne, men hon har bott och jobbat i många år som lärare på Gotland. 2006 gick flyttlasset till Linköping och en tjänst som gymnasial mentor och biträdande rektor för Realgymnasiet i Linköping.
Tjänsten som mellanstadierektor på Alléskolan i Åtvidaberg sökte Kristin tack vare den stora utmaningen som grundskolans omorganisation innebär, med nystarten av en mellanstadieskola på Allé där lärare från tre olika skolor kommer tillsammans.  
- Det är en spännande utmaning! Det ger en fantastisk möjlighet för skolutveckling där vi kan göra något gemensamt bra av verksamheten, förklarar Kristin Kronander.

Vad ser du som viktigast i skolans verksamhet?
-
Viktigast är de sju nycklarna som Åtvidaberg jobbat med under flera år. De tankarna ligger i tiden och de sju nycklarna ligger också nära EU:s nyckelkompetenser med alltifrån digitalt och matematiskt tänkande till kommunikation och entreprenörskap. Det ska vi bygga vidare på. Lusten att lära är mycket viktigt att bevara. Har man lusten att lära så klarar man sig bra genom hela skolgången, säger Kristin.

Som rektor är Kristins arbetsuppgifter bland annat att leda personalen och nå skolans verksamhetsmål, men också att skapa trivsel för både elever och personal.

Fritiden ägnar Kristin åt att lyssna på musik och att gå långa promenader med schäferhunden Ayla.


Läs mer om de sju nyckelområdena som skolan jobbar efter.

Broschyren Sju nycklar för framgång

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-08-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se