Åtvidabergs kommun

Ny matarledning för dricksvatten i Grebo

Åtvidabergs Vatten AB gräver ner en ny ledning för att förbättra distributionen av dricksvatten i Grebo och Redinge. Arbetet utförs under vecka 35-40.

Ledningen läggs mellan vägkorsningen Grebovägen-länsväg 700 vid Grebo Kyrka och vattentornet i Grebo. Ledningens längd är 1,5 km.

Arbetet bedöms inte medföra några större olägenheter. Det kan dock vid inkoppling av den nya ledningen bli missfärgning av dricksvattnet på grund av tryckförändringar som gör att avlagringar i ledningssystemet lossnar. Skulle detta uppstå ska man spola vattnet tills missfärgningen försvinner. Om problem kvarstår ska Åtvidabergs Vatten AB kontaktas.

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2014-08-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se