Åtvidabergs kommun

Ny huvudledning för dricksvatten vid Nygård

Åtvidabergs Vatten AB ersätter befintlig vattenledning mellan Sockertoppen och Nygård i förebyggande syfte att säkerställa distributionen av dricksvatten.

Åtgärden sker genom så kallad relining då en ny plastledning förs in i den befintliga ledningen på en sträcka av 500 meter.

Arbetet bedöms inte medföra några större olägenheter. Det kan dock vid inkoppling på den nya ledningen bli tillfällig missfärgning av vattnet på grund av tryckförändringar som gör att avlagringar i ledningssytemet lossnar. Skulle detta uppstå ska man spola vattnet tills missfärgningen försvinner. Om problem kvarstår ska Åtvidabegs Vatten AB kontaktas.

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2014-05-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se