Åtvidabergs kommun

Ny gång- och cykelväg till Fridas Park klar i november

I morgon börjar arbetet med att färdigställa sista sträckan av gång- och cykelvägen utmed Grebovägen fram till Fridas Park. Trafikverket och Åtvidabergs kommun kommer även under hösten att bygga om busshållplatsen vid Mårsängsvägen i Grebo för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

I samband med nybyggnationen av gång- och cykelvägen till Fridas Park i Grebo kommer framkomligheten att bli begränsad. Under arbetets gång kommer därför trafikljus att sättas upp tillfälligt för att underlätta för trafikanterna att ta sig fram.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-10-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se