Åtvidabergs kommun

Ny förskola på Långbrottsområdet

Det blir en modern, inbjudande förskola med många pedagogiska möjligheter för verksamheten som kommer att byggas på Långbrottsområdet.  Upphandlingen är klar och kommunen har valt att gå vidare med ett av förslagen. Byggstart sker i början av april och i september räknar man med att delar av verksamheten kommer att vara igång.

Inom ramen för beslutet ”3 skolor blir 2” fick barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget från kommunfullmäktige att uppföra en ny förskola, med tydlig profilering, på Långbrottsområdet.

Ritningar har skickats in från olika entreprenörer, sammanlagt sex olika förslag, varav kommunen har valt att gå vidare med ett av dem som uppfyller alla kraven i upphandlingen.

Modern förskola med många möjligheter
- Valet föll på en både estetisk snygg och ekonomiskt fördelaktig skola som rent pedagogiskt har stor potential, säger skolchef Robert Bredberg.

Den nya förskolan kommer att ha 6 avdelningar med möjlighet att ta emot 100 barn. Förskolan kommer att jobba efter inriktningen Reggio Emilia, där lyssnande, dokumentation och reflektion är några av den pedagogiska filosofins kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. En bärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter.

-Det här är ett arbetssätt som våra styrdokument bygger på redan innan, förklarar Robert Bredberg. Vi gör det redan på flera förskolor men det kommer bli ännu mer uttalat nu.

Förskolans utformning gör också att personalen kommer att kunna jobba mer tillsammans på ett sätt där man kan byta erfarenheter och gå samman och planera verksamheten. Det ger även möjlighet till att i större utsträckning kunna göra saker tillsammans avdelningar emellan och barnen får större möjlighet att träffa andra barn. En annan fördel är också att det blir lättare att omfördela resurser vid behov i och med att man redan jobbar mer integrerat med varandra på avdelningarna.

Verksamhet igång i september
Skolan kommer att byggas på nuvarande skolområdet och markarbetet beräknas komma i gång i början av april. Om tidplanen håller så kommer 2/3 av verksamheten kunna starta upp i slutet av september. Alla 6 avdelningarna samt utemiljön beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/2015.

Kommunal barnomsorg i nordvästra delen av tätorten
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer också att se över hur barnomsorgen i Nygård, Garpan, Basthagen, Västantorp och Villahagen ska organiseras i framtiden.

-Det handlar inte om att vi inte ska ha förskola för dessa områden utan hur det ska se ut och vilka möjligheter som finns, förtydligar Robert Bredberg. Det blir nästa utmaning och vi räknar med att inom ett år få ett förtydligat och formaliserat uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-03-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se