Åtvidabergs kommun

Ny entreprenör på Koppargården

Attendo care AB tar i höst över driften av äldreboendet på Koppargården i Åtvidaberg. Vid upphandling av kommunens äldreomsorg uppfyllde Attendo care AB kommunens kvalitetskrav och hade lägst pris. Personalen på Koppargården kommer att erbjudas  stanna kvar på sin arbetsplats men med ny arbetsgivare.

- Vi känner oss trygga i att det blir en bra lösning, säger Andreas Capilla, vård- och omsorgschef vid Åtvidabergs kommun. Attendo care AB är ett av de större och väletablerade vårdföretagen. Vi har ett bra samarbete med Carema som driver verksamheten idag och som kommer att fortsätta driva äldreboendet på Björkbacken och hemtjänsten i kommunen.
 
Vid kvalitets- och prisupphandling för verksamheten utgår kraven från den kvalitet och det pris kommunen själva skulle kunna utföra och betala om man drev verksamheten.
På Koppargården finns 30 av kommunens 176 platser för särskilt boende. Den förste september tar Attendo care AB över driften av de 30 platserna på Koppargården efter Carema. Personalen kommer få erbjudande om fortsatt jobb på samma arbetsplats men med Attendo som arbetsgivare.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-01-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se