Åtvidabergs kommun

Ny entreprenör kommer driva särskilt boende på Ingatorpsvägen i Åtvidaberg

Upphandlingen är klar och från och med den 1 september kommer driften av särskilt boende på Ingatorpsvägen 4 B och 4 C ske i Förenade Care AB:s regi. I avtalet ingår att all mat ska lagas på plats på boendena.

Idag ansvarar kommunen för driften av 43 platser inom särskilt boende och Attendo för 30 platser. Det nuvarande avtalet med Attendo går ut den 31 augusti 2016 och kan inte förlängas. Upphandling har skett av de sammanlagda 73 platserna på Ingatorpsvägen 4 B och 4 C. Avtalet som träder i kraft den 1 september 2016 är på fem år med möjlighet till två års förlängning. All berörd personal kommer att erbjudas anställning hos den nya arbetsgivaren Förenade Care. Kommunen kommer tillsammans med den nya entreprenören att hålla informationsträffar för personalen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-01-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se