Åtvidabergs kommun

Ny energi- och klimatstrategi antagen

Som en fortsatt del i kommunens arbete med hållbarhetsfrågor så har en ny energi- och klimatstrategi antagits av kommunfullmäktige. Den gäller mellan åren 2017 till 2020.Strategin är till för att på ett konkret och strukturerat sätt bidra till att uppfylla de övergripande mål som har angetts i hållbarhetsprogrammets hållbarhetsfaktor "En energieffektiv och fossilfri kommun.

Energi- och klimatfrågor blir allt viktigare i världen och Sveriges kommuner har ett ansvar att medverka i omställningen till en mer hållbar värld. Strategin berör inte bara kommunorganisationens egna verksamheter utan också de som bor och verkar inom kommunens gränser. Ett konkret exempel på detta är projektet ”Hållbar arbetspendling” där alla som bor i kommunen har möjlighet att prova en elcykel, ellastcykel eller elbil efter sommaren.Här kan du läsa mer om projektet.PDF

-Att arbeta med energi- och klimatfrågor är en naturlig del i kommunens utveckling framåt. Att exempelvis få fler att cykla gynnar inte bara miljön och klimatet utan man sparar pengar och förbättrar samtidigt sin hälsa, något som bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Joakim Svensson, kommunens energistrateg. 

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-06-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se