Åtvidabergs kommun

Ny ekonomichef

Från och med den 1 mars blir biträdande ekonomichef Sofie Malm-Höglund ny ekonomichef i kommunen. Nuvarande chef, Stefan Nilsson, kommer i stället att arbeta med kvalificerade strategiska utredningar och analyser samt ansvara för näringslivsfrågor i kommunen.

Stefan Nilsson, som även är biträdande kommunchef, får nya uppgifter dels för att avlasta kommunchef Robert Bredberg, men även för att kommunen behöver förstärka samarbetet med lokala aktörer som arbetar med näringslivsfrågor, vilket är viktigt för kommunens utveckling och framtid. Kommunens lokala näringslivsarbete och näringslivsarbetet i ett regionalt och nationellt perspektiv har reformerats i kommunen under det gångna året. Kommunen vill vara en tydlig aktör i näringslivsfrågor och utgöra ett stöd inom det som ingår i det kommunala kompetensområdet.

Sofie Malm-Höglund är sedan fyra år biträdande ekonomichef i kommunen och har jobbat nära Stefan Nilsson under flera år och tycker det ska bli roligt att få ta ett större ansvar.
-Jag har fått möjlighet att utvecklas och växa in i rollen. Jag har haft förmånen att arbeta nära Stefan och har det senaste året fått ta större ansvar för ekonomiprocesserna i sin helhet. Det ska bli roligt att få ta ansvaret helt och jag är glad att ha fått förtroendet från organisationen, säger Sofie.

Sofie Malm Höglund, ser fram emot uppgiften som ekonomichef

Sofie Malm Höglund, ser fram emot uppgiften som ekonomichef

Vad ser du som ekonomichef som kommunens största utmaning när det gäller ekonomin?
-Åtvidabergs kommun har högt ställda mål när det gäller ekonomin. I jämförelse med andra kommuner har vi stora lån i förhållande till värdet på våra tillgångar. Målen tar sikte på att stärka ekonomin för att kunna lämna över en ekonomiskt starkare kommun till nästa generation och långsiktigt kunna erbjuda god kommunal service. Vi ser att behoven, som följd av demografin, ökar i samhället medan skatteintäkterna beräknas öka långsammare. Att hushålla med resurserna, prioritera och hitta nya lösningar inom kommunen för att nå de ekonomiska målen blir en utmaning.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-02-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se