Åtvidabergs kommun

Ny detaljplan vid Edberga

Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra om detaljplanen vid Edberga för att möjliggöra för eventuell ny bebyggelse i området. Attraktiva lägen ska locka fler att bosätta sig i Åtvidaberg eller invånare att byta bostad inom orten.  

Edbergaområdet vid Bysjön

- Att detaljplanen görs om innebär inte tvunget att de aktuella områdena kommer att bebyggas, säger Kenth Rosén, chef för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Men att det blir en ny detaljplan över just Edberga i första hand, är att området är attraktivt med närheten till både Bysjön och centrum.
- Vi vill att det ska bli ett område som är attraktivt; enkelt, tryggt, genuint, nära och samtidigt dynamiskt. Det ska helt enkelt vara gott att leva i Åtvidaberg.

Processens gång
Processen har redan satts igång och under planarbetet kommer man att ha en dialog med olika intressenter som får komma med synpunkter. När allt material och alla synpunkter har vägts samman så görs ett planförslag och man bjuder in allmänheten till samråd kring planförslaget där alla har möjlighet att titta på förslaget och yttra sig. När man har tagit hänsyn till synpunkterna kommer så småningom en utställning med ritningar och olika material. Allting i processen ska vara väl förankrat. Om allt går i lås beräknas detaljplanen vara klar hösten 2011.
 
Vidare information under processens gång kommer att finnas på hemsidan.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-11-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se