Åtvidabergs kommun

Ny cykelväg byggs

Kommunen bygger en ny gång- och cykelväg söder om Björsätersvägens anslutning till riksväg 35 och fram till ridhuset för att få en säkrare väg för cyklister och fotgängare.

Det är framför allt på kvällstid som många ungdomar går utmed Björsätersvägen till och från ridhuset och för att de ska slippa gå vid vägkanten i mörkret så byggs en ny väg där en del av sträckan även kommer att få gatubelysning.
Byggandet av den nya vägen har redan påbörjats och beräknas vara klar under hösten.
Den nya gång- och cykelvägen utstreckad. Klicka på kartan för att zooma in.

Den nya gång- och cykelvägen utstreckad. Klicka på kartan för att zooma in.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-04-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se