Åtvidabergs kommun

Nyckelfri hemtjänst införs under våren

Åtvidabergs kommun inför under våren ett system med personallås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Det görs för att säkerställa kvaliteten och öka säkerheten när det gäller nyckelhanteringen. Det ökar också tryggheten för brukaren.

När hemtjänstpersonalen knackar på dörren aktiveras låsenheten och hem­tjänst­personalen kan låsa upp med hjälp av en speciell mobiltelefon. Det går inte att öppna med vilken mobiltelefon som helst. De godkända mobiltelefoner som används av hemtjänsten har hög säkerhet. Endast behörig personal har tillgång till mobiltelefonerna och kan använda dem.

Närstående använder nyckel som vanligt och låsenheten påverkar inte det vanliga låset. När låsenheten monteras görs ingen åverkan på dörren. Om hemtjänst eller trygghetslarm upphör, monteras låsenheten ned och dörren återställs som den såg ut från början.

Kostnaden för förändringen betalas i sin helhet av kommunen. Själva monteringen av låskontrollen kommer att utföras av speciellt utbildad personal.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-01-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se