Åtvidabergs kommun

Nybyggnation av demenslägenheter

I etapp 3 av kommunens vård- och omsorgsboende Kopparsvanen kommer 20 nya demenslägenheter i markplan att byggas. Utomhusmiljön kommer också utformas på ett sätt som ska inspirera till aktivitet.

När Åtvidabergs kommun tillsammans med Riksbyggen bildade den kooperativa hyresrättsföreningen Kopparsvanen våren 2013 så presenterades en projektplanering för nybyggnation och ombyggnad av föreningens fastigheter. Etapp 1 och 2 är genomförda enligt den ursprungliga projektplanen, men i etapp 3 kommer nu nybyggnation av demenslägenheter att genomföras i stället för att bygga om den befintliga fastigheten, hus D, som det var tänkt från början.

Anledningen är att förutsättningarna för den ursprungliga planen har ändrats bland annat på grund av att vårdcentralen har flyttat till centrum och att ombyggnad av hus D till demensboende inte är förenligt med de krav och behov som finns för de boende. Ett annat skäl är också att kostanden för ombyggnation blir nästan lika stor som att bygga nytt.

Miljön viktig

När det gäller vården av människor med demenssjukdom så är både den inre och yttre miljön viktig. Därför byggs lägenheterna i markplan för att ge bättre möjlighet att kunna vistas utomhus och även i framtiden kunna använda ny teknik fullt ut. Utomhusmiljön kommer utformas så att de boende ska få inspiration till olika aktiviteter. I och med att boendet ligger i markplan så har de boende möjlighet till att vistas utomhus utan att vara beroende av att personal kan följa med.

-Många är fysiskt ganska friska och då är stimulans och möjlighet till aktivering viktig, både ute och inne. De bidrar till en högre livskvalitet för människor med demenssjukdom, säger Marie Almroth, utvecklingsledare, vård- och omsorgsförvaltningen.

Invändigt i fastigheten kommer det bli ett gemensamt tillagningskök där all mat kommer att lagas från grunden. Varje enhet kommer även vara utrustad med en pentrydel där de boende kan vara delaktiga i delar av matlagningen.

Byggstart och inflyttning

Byggstarten av lägenheterna sker i höst och de boende på Rosengården 1-2 beräknas kunna flytta in i början av 2020.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-03-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se