Åtvidabergs kommun

Ny busshållplats utmed riksväg 35 har börjat byggas

I dagarna har arbetet påbörjats med att anlägga den nya busshållplatsen söder om rondellen vid Fågelsångsområdet, utmed riksväg 35. En gång- och cykelbro kommer att förbinda hållplatsens båda sidor med varandra för att öka trafiksäkerheten.

Klicka på bilden för förstoring

Bästa läget


För Åtvidabergs kommun är platsen direkt söder om Fågelsångsrondellen den bästa platsen för en ny hållplats. Det grundar sig bland annat på statistik över presumtiva resande och deras rörelsemönster. En gång- och cykelbro över riksväg 35 gör att det blir en både trafiksäker och estetisk bra lösning för resenärer som pendlar till Linköping och ska ta sig till busshållplatsen, men även för övriga invånare som till fots eller cykel vill korsa vägen på ett säkert sätt, då bron kommer att förbinda Fågelsångs- och Långbrottsområdet med den nordvästra delen av tätorten.

Skiss av nya bron. Klicka på bilden för förstoring

Entré Åtvidaberg
Träd har avverkats på båda sidor om vägen som förberedelse för bland annat nya gång- och cykelvägar samt brofästen. En av de nya cykelvägarna kommer att förbinda Nygårds förskola med den nya hållplatsen. Den nya bron kommer att vara en viktig del för entrén till Åtvidaberg norrifrån, då den förutom att utgöra en trafiksäker lösning även ger ett trevligt intryck för de resande. Både hållplatsen och bron kommer att vara klara under 2012.  

Samverkansprojekt
Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-01-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se