Åtvidabergs kommun

Ny avloppsledning i Björsäter

För att säkerställa driften utförs nu ledningsarbete inom Kyrkängsområdet i Björsäter. Åtvidabergs Vatten AB gräver ner en ny tryckledning för spillvatten från avloppspumpstationen till avloppsreningsverket vid Klacketorpsvägen.

Ledningslängden är 650 meter. Den nya ledningen ersätter befintlig tryckavloppsledning som delvis är sjöförlagd. Arbetet beräknas vara klart under vecka 26.

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2014-06-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se