Åtvidabergs kommun

Nya träffar om alkohol- och drogproblematik

Träffar för anhöriga till personer med beroendeproblematik kommer att fortsätta i höst på öppenvården EDIT. Första träffen är den 11 september.

Är du orolig för någon i din närhet som använder alkohol eller droger?
Öppenvården EDIT ger möjlighet för närstående att anonymt delta och byta erfarenhet med andra, lyssna till föreläsare och få mer kunskap och information om vilket stöd och vilken hjälp som finns att få för dig som anhörig.
Första träffen är tisdagen den 11 september klockan 17.30-19.00 på öppenvården EDIT, Torggatan 5 B, 1 trappa. Ingen anmälan behövs.

Mer information om träffarna och höstens alla datum

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-08-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se