Åtvidabergs kommun

Nya träffar om alkohol- och drogproblematik

Socialförvaltningen har bestämt att träffarna om alkohol- och drogproblematik på öppenvården EDIT ska fortsätta i höst med start den 24 augusti. Syftet är att ge möjlighet för anhöriga eller närstående att anonymt delta och byta erfarenheter med andra, lyssna till föreläsare och få mer kunskap.

Träffarna som startade förra hösten har varit välbesökta och det finns behov av fortsätta verksamheten till hösten.
- Vi tror att många kommer att uppleva det jobbigt nu när sommaren kommer och alla fester drar igång därför är det viktigt att vi fortsätter med träffarna, säger Gunilla Johansson och Helena Ekström, behandlingsassistenter på Individ- och familjeomsorgen Åtvidabergs kommun.
                                                                  
Känsligt ämne
- En del av beroendebekymmer är att alla försöker, på olika sätt, att få kontroll över situationen. Det kan vara min partner, min förälder, mitt barn, min vän, en arbetskamrat eller andra som har bekymmer med droger. Oftast är det svårt att tala både med den som har problem och med andra utomstående. Ett första steg att förstå sin egen oro kan vara att lyssna på hur det har blivit för andra i samma situation. Ibland behövs även mer kunskap för att kunna förstå.
 
Höstens träffar
Under flera tisdagkvällar i höst kommer personer med kunskap och erfarenhet av alkohol- och drogproblem att träffas på öppenvården EDIT. Träffarna kommer bland annat att handla om konsekvenser för familjen och hur alla påverkas. Kent Åberg som är alkohol- och drogterapeut på EDIT kommer att föreläsa om hur något som uppfattas som "normalt" och socialt drickande kan bli ett bekymmer och utvecklas till ett beroende. Även information om vilket stöd och vilken hjälp kommer att ges.
I Åtvidaberg pågår arbete med att starta upp en självhjälpsgrupp, Al-anon, och representanter från Al-anon och AA kommer under en av träffarna att dela med sig av sin erfarenhet och informera om verksamheten.
 
Får vara anonym
Ingen behöver veta vilket syfte man har för att delta på träffarna. Varken anmälan eller presentation behövs. Man väljer själv om man bara vill sitta och lyssna eller samtala och ställa frågor.
 
Datum för höstens träffar
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-07-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se