Åtvidabergs kommun

Nya mottagningsavgifter vid Korshult

Från och med den 1 juli 2008 gäller nya avgifter för att lämna avfall till avfallsanläggningen.

Mottagningsavgifterna gäller i första hand avfall från verksamheter samt för bygg- och rivningsavfall. Jämfört med tidigare har avgiften för vissa avfallstyper höjts men i andra fall är den oförändrad eller har justerats neråt.

Grovavfall som normalt uppkommer i ett hushåll får lämnas utan kostnad (ingår i sophämtningsavgiften för hushållsabonnemang). En förutsättning är att det sorteras rätt i de fack och containrar som finns på återvinningscentralen. Även farligt avfall från hushållen får lämnas utan kostnad till miljöstationen vid Korshult. För avfall som innehåller asbest samt för impregnerat trä tas dock ut en avgift.
 
Länk till sidan "Mottagningsavgifter" under "För invånare" och "Korshults återvinningscentral".

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-08-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se