Åtvidabergs kommun

Nya möjligheter ses över i utredningen

I utredningen av Långbrotts- och Facettenområdets utveckling tittar kommunen nu på ytterligare möjligheter för att hitta lösningar så att det ska bli så bra som möjligt för alla som bor i centralorten. Det man nu ser över är möjligheten att omorganisera grundskolans F-5 verksamhet, så att dagens verksamhet på Långbrottsskolan och Centralskolan kan samordnas.

I praktiken innebär det att kommunen tittar vidare på möjligheten att ordna F-5 verksamhet så att F-åk 3 lokaliseras på Centralskolan och att åk 4-5 lokaliseras på Facettenområdet, från höstterminen 2013. De lokaler som i nuläget är aktuella på Facettenområdet är delar av bottenvåningen hos gymnasieskolan. Det innebär att utredningen nu omfattar både Långbrottsskolan, Centralskolan och gymnasieskolan.
 
Inga beslut tagna
Det finns alltså inga beslut i dagsläget som säger att detta ska genomföras, utan uppdraget är att utreda om det är möjligt och hur det i sådana fall skulle organiseras.
 
Möjlighet att ge synpunkter
Utredningsarbetet kommer att organiseras så att skolledningar, personal och elever involveras med möjlighet att framföra synpunkter.

Samtidigt som kommunen tittar på ytterligare möjligheter för skolverksamheten så fördjupas även utredningen med att titta på hur Facettenområdet ska utvecklas i framtiden sett ut ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Informationsplanering 
Fortsatt information om Facettenutredningen kommer att ges till personalorganisationerna den 6 februari. Övergripande utredningsinformation ges till all skolpersonal den 7 februari. Löpande information kommer att ges via kommunens webb, rektorer och utredningsansvariga.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-02-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se