Åtvidabergs kommun

Nya hållplatsen samt gång- och cykelbron över riksväg 35 klar i november

Vid Fågelsångsområdet längs riksväg 35 byggs en ny busshållplats med en gång- och cykelbro över vägen som ska förbinda hållplatsens båda sidor med varandra. Arbetet beräknas vara klart i november. Det blir en trafiksäker och estetisk bra lösning för resenärer som pendlar till Linköping.

Beroende av bra pendlingsmöjligheter
I länstransportplanen 2010-2021 är riksväg 35 omnämnt som ett av de pendlings- och godsstråk man värnar om inom regionen. För Åtvidaberg, som är beroende av arbetspendling, är tidseffektiva förbindelser med Linköping avgörande. Därför lades turerna om för expressbussarna mellan Åtvidaberg och Linköping för två år sedan för att förbättra för resenärer som pendlar. En hållplats vid Nygård togs bort för att expressbussen skulle kunna åka från resecentrum direkt ut på riksväg 35. Den borttagna hållplatsen skulle ersättas med en ny vid riksväg 35, den som nu byggs söder om rondellen vid Fågelsången.
 
Trafiksäker lösning
För att få en trafiksäker helhetslösning så byggs även en gång- och cykelbro över riksväg 35 som förbinder hållplatsens båda sidor med varandra. Den kommer också att förbinda Fågelsångs- och Långbrottsområdet med den nordvästra delen av tätorten.  

Bästa läget
För Åtvidabergs kommun är platsen direkt söder om Fågelsångsrondellen den bästa platsen för en ny hållplats. Det grundar sig bland annat på statistik över presumtiva resande och deras rörelsemönster. Den nya bron kommer att vara bra både för dem som ska ta sig till busshållplatsen och övriga invånare som till fots eller cykel vill korsa riksväg 35 på ett säkert sätt. Cykelvägarna i anslutning till projektet görs också om och anpassas till de nya förutsättningarna för området.
 
Samverkansprojekt
Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Det som nu görs i Åtvidaberg är en del av en större satsning på sträckan Åtvidaberg-Linköping som ingår i Länstransportplanen 2010-2021.
 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-06-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se