Åtvidabergs kommun

Nya förskolan på Långbrott öppnar den 1 december

En stolt förskolechef framför nya förskolan som öppnar den 1 december

Långbrotts nya förskola står klar i dagarna. Det är en supermodern förskola med en fantastisk miljö som väntar barnen. Både inom- och utomhusmiljö inbjuder till lek, kreativitet och lustfyllt lärande.

-Vi är alla i personalen riktigt förväntansfulla inför öppnandet och vi känner stolthet och glädje över den nya fina förskolan, både inne och utemiljö och att få arbeta Reggio Emilia inspirerat, säger förskolechef Lena Karlsson-Bergholtz entusiastiskt.

-Barnen kommer mötas av en inspirerande miljö, ett pedagogisk kök, en förskola anpassad efter deras behov som säkert kommer ge dem lust och kreativitet. Efter att ha varit i mindre enheter så kommer den nya förskolan ge en ny gemenskap för både personal och barn.

Miljön skapar många möjligheter
Den nya förskolan har sex avdelningar och kan ta emot cirka 100 barn. Hälften är avdelningar för de mindre barnen, men alla barn har möjlighet att röra sig mellan avdelningarna. Invändigt finns i mitten av byggnaden ett större torg, en slags gemensamhetsyta, där även en scen ryms som kan användas för t ex teater eller uppträdanden. Förutom torget framhåller Lena även matsalen och det pedagogiska köket.

-Alla barnen kommer att äta i matsalen, men i olika omgångar. Det innebär att måltiderna även i fortsättningen kommer vara lugna och trevliga stunder, en matsal möjliggör att ett större samarbete kan ske mellan personal och på så sätt ge mer tid till barnen. Ytterligare en vinst är att större ytor frigörs till lek på avdelningarna, förklarar Lena.
-Det pedagogiska köket är byggt för skapande i alla former. En del av köket används för livsmedel, där vi t ex kan baka. Den andra delen kan användas till färg och form och t ex torka lera. Hela miljön, både i byggnaden och utanför, är uppbyggd och skapad för att ge många möjligheter och inbjuda till kreativitet och lustfyllt lärande.  

Barnens egna tankar och idéer har uppfyllts
Utomhusmiljön sticker ut, och kanske har barnen på Långbrotts förskola en av Sveriges häftigaste utomhusmiljöer? Kommunens stadsarkitekt, Raymond van der Heijden, har tillsammans med bland annat lokala företag skapat en fantastisk miljö utifrån den Reggio Emilia pedagogik som Långbrotts förskola ska prägla.

-Reggio Emilia handlar mycket om att utveckla barnens uttrycksmöjligheter och tanken med utomhusmiljön är att den ska inspirera varje barn till att själv upptäcka hur de ska använda lekmiljön runt förskolan. Därför har vi valt att utforma ytorna så att de inte tvingar barnet att leka på ett visst sätt, utan i stället skapa en miljö som väcker nyfikenhet och bjuder på olika möjligheter att använda ytorna. På så sätt hänger pedagogiken, inomhus- och utomhusmiljön ihop, förklarar Raymond och fortsätter:
- Det som varit extra roligt med processen var att vi fick ta del av barnens tankar kring utemiljön. Vi gjorde en jätterolig bildworkshop med de unga barnen där de fick påverka utformningen av utemiljön. Pedagogikens tankar och idéer har vi förstås tagit vara på och de har varit en stark resurs genom hela utformingsprocessen.

Utomhusmiljön består av olika zooner runt byggnaden. Det finns en öppen konstgräsyta som bjuder in till fri lek, bollspel och mycket spring. Där finns en kulle där man kan sitta och ”chilla”, rulla nerför eller använda till pulkaåkning. I en mer avskild del ligger en sandlåda med klätterträd gjorda av ekstockar.

I en annan zon har befintliga träd sparats för att utformas som en naturlig och spännande äventyrsmiljö med ekstockar som bildar en utmanande hinderbana. Den naturliga karaktären förstärks med en spännande trädkoja som personal på Arbetsmarknads enheten har byggt. En specialbelysning som finns i området bidrar till en upplevelse av den spännande äventyrsmiljön på ett mystiskt sätt. Här kommer också att finnas plats för vattenlekbana och en sandlåda.

Utöver detta kommer även en åtta-formig trampcykelbana att finnas, liksom färgglada lekytor där Raymond tillsammans med företaget Rodecos designare skissat och skapat ett spännande leklandskap i olika former.

-Den nya förskolan med utemiljön kommer att vara en naturlig del av stadsdelsparken som vi gärna vill utveckla i Långbrott. Vi har redan planerat för att t ex placera nya gungor i området och nästa steg är att den befintliga skolbyggnaden tas bort. Då har vi möjlighet att vidareutveckla parken. Här ser jag gärna att invånare i Åtvidaberg kommer med idéer och förslag på hur området ska utvecklas, säger Raymond van der Heijden.

Inflyttning
De första barnen som flyttar in den 1 december är avdelningen på Eksätters förskola där många barn från Långbrottsområdet går idag, sedan kommer fler barn att fyllas på från barnomsorgskön.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-11-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se